Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego r.pr. Katarzyna Leszczyńska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wacława Potockiego 28, NIP 8951835085, e-mail: katarzyna@leszczynska.gmail.com, tel: +48517216015.

  2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest: radca prawny Katrzyna Leszczyńska, e-mail: katarzyna@leszczynska.com.pl

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług prawnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Kancelaria podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

  4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usług prawnych oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.

  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),

  7. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

  8. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, brak ich podania może jednak uniemożliwić udzielenie Państwu pomocy prawnej.

  9. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu.


Ciasteczka (cookies)

Niniejsza witryna w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Niektóre z nich są niezbędne w celu korzystania z usług świadczonych przez portal, w szczególności służą utrzymaniu sesji, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać adresu strony. Niektóre są przez witrynę zbierane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz ułatwia użytkownikom powrót do witryny w ramach autouzupełniania okien wyszukiwania. Dotyczy to w szczególności ciasteczek Google Analytics oraz Google Adwords.
Google Analytics i Google Adwords to usługi udostępniane przez Google LLC („Google”).
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, w tym autouzupełniania okien wyszukiwania. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek wynikał będzie z przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Informacje zbierane przez wskazane ciasteczka są przekazywane Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google LLC zapewnia, że podlega certyfikacji w ramach programu UE – USA Privacy Shield a zakres tej certyfikacji obejmuje dane osobowe użytkowników https://www.privacyshield.gov/list.
Informacje dostarczone przez usługę Google Analytics i Google Adwords Administrator witryny wykorzystuje wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności i oferty portalu oraz własnych usług i nie przekazuje ich do innych podmiotów.
Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.


Rezygnacja z cookies

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez witrynę z cookies w sposób i w celach określonych powyżej.


Odnośniki do innych stron

Portal zawiera linki do innych stron www. Administrator niniejszego portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności. Zachęcamy aby po przejściu na takie strony zapoznać się ze stosowaną przez nie polityką prywatności.


Facebook

W przypadku osób korzystających z naszego portalu, posiadających konto na portalu Facebook, jeśli w trakcie odwiedzin na naszej witrynie są one zalogowane na portalu Facebook lub jeżeli posiadają pliki cookies portalu Facebook zapisane w ich urządzeniu końcowym, firma Facebook ma możliwość przypisania Państwa odwiedzin na niniejszym portalu do Państwa profilu w portalu Facebook. Wynika to z umieszczenia w portalu przycisku „Lubię to”. Dla przekazania informacji nie jest konieczne klikniecie przycisku „Lubię to”. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez firmę Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności są dostępne w polityce ochrony danych firmy Facebook.